Development Path 發展歷程

History 發展歷程

1995年 1995年乾龍公司成立
1995年 1995年JD6系列漏電保護器投入市場
1995年 1995年JD6單品占據市場60%以上份額
2005年 2005年QLL1系列剩余電流動作保護斷路器投入市場
2005年 2005年新廠房建成投產
2016年 2016年以主起草單位參與國家標GB/T32902-2016(CBAR)的制定
2018年 2018年智能化開關在線管理平臺上線運行
2018年 2018年光伏匯流箱產品投入市場
2018年 2018年電力成套柜產品投入市場
2018年 2018年電力柜廠房建成投產
2019年 2019年物聯網開關、低壓分布式光伏開關投入市場
2020年 2020年低壓開關-智能量測裝置投入市場